coöperatieve workshops

coöperatieve workshops

De naam COOP toont onze visie over cooperatieve werk als een praktijk voor het organiseren van gemeenschapsleven, economisch leven, cultureel leven.

We zijn echt gemotiveerd door de oprichting van een echte coöperatieve van diensten en consumptie met mensen uit onze buurten.

Om dit programma te starten, hebben we in 2019 een eerste stap gezet met de oprichting van coöperatieve groepen gericht op verschillende activiteiten (IT, traditioneel drukwerk, koken,…). Het is de bedoeling om de ontmoeting tussen de deelnemers aan deze workshops te stimuleren en geleidelijk aan samenwerkingen te promoten om samen activiteiten uit te voeren, samen goederen in te kopen, samen projecten te ontwikkelen.

Begin 2020 hebben we ook een sensibiliserings- en trainingsprogramma toegevoegd in het kader waarvan we actoren van cooperatieve initiativen verwelkomen.

We staan ​​aan het begin, maar onze vestiging in het hart van de Brusselse wijk waar de eerste Brusselse bakkerij of wooncoöperaties zijn geboren, is een goed voorteken. Aan de andere kant van het kanaal, de gebouwen van de voormalige centrale bakkerij en de kolenopslagplaatsen van het COOP-netwerk vertellen ons de innovaties en vooruitgang die mogelijk zijn als mensen samenwerken.

Au début de 2020 nous avons ajouté un programme de sensibilisation et de formation dans le cadre duquel nous accueillons des acteurs de projets coopératifs.

Nous sommes au début, mais notre implantation au cœur du quartier bruxellois où sont nées les premières coopératives bruxelloises de boulangerie ou de logement est de bonne augure.  De l’autre côté du canal, les bâtiments de l’ancienne boulangerie centrale du réseau COOP et le site des anciens magasins de charbon nous interpellent et nous indiquent les innovations et le progrès qui sont possibles lorsque les gens se mettent ensemble.