COOP werft aan -­ Verantwoordelijke -­ beheerder – COOP gebouw

Verschillende publieke (Gemeente Anderlecht, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Europese Unie, Citydev) en private actoren ( Abattoir) hebben de handen in elkaar geslagen om het COOP-­gebouw te renoveren en acties te ondernemen voor de ontwikkeling van de kanaalwijken in
Anderlecht.
Het COOP-­gebouw integreert verschillende activiteiten:
5. een ruimte van 3000 m² met 20 ondernemingen en organisaties
6. hoogwaardige ruimtes voor de organisatie van evenementen, met name een cafetaria die toegankelijk is voor het publiek van
het gebouw en daarbuiten
7. een houtbewerkingsatelier voor de creatie van houten boten
8. een museumruimte (permanente tentoonstellingen, creatieve workshops, …) ter ontdekking van de Brusselse volkswijken
Het gebouw werd in 2016 geopend. De ondernemingsruimten zijn voor 90% verhuurd.

OPDRACHT
De persoon is verantwoordelijk voor de valorisatie van het COOP-­gebouw.
De opdracht is gericht op de opvolging, verbetering en ontwikkeling van de door COOP aangeboden diensten voor het onthaal van
ondernemingen en verenigingen en op de valorisatie van de ruimtes voor evenementen, met inbegrip van de cafetaria.
In de praktijk bestrijkt de opdracht de volgende aspecten:
– consolidatie en verbetering van de werkingsprocedures en van de opdrachten van het team
– innovatie en ontwikkeling van de diensten en projecten die verbonden zijn aan het COOP-­gebouw
– opvolging van de resultaten en het administratieve en financiële beheer
Voor de opleiding en de uitvoering van de opdracht werkt de persoon nauw samen met de directeur van het project en met de
administratief en financieel directeur.
De persoon vertrouwt op een team met medewerkers voor het secretariaat, het onthaal, de cafetaria, het onderhoud en de
werkzaamheden in het gebouw.

PROFIEL
De kandidaat wordt gemotiveerd door deel te nemen aan projecten die gericht zijn op economische en sociale vooruitgang in de
volkswijken. Zijn persoonlijke, academische of professionele achtergrond toont zijn interesse voor het belang van sociale gelijkheid en
concrete verwezenlijkingen.
De ondernomen acties vereisen de volgende vaardigheden:
– een affiniteit voor het verbeteren van beheersprocedures
– een affiniteit voor innovatie
– een rigoureuze administratieve en financiële beheerscapaciteit
– een oplossingsgerichte houding ten opzichte van dagelijkse pragmatische problemen
– gevoel voor menselijke relaties om het werk van een team te sturen
– een affiniteit met de ethische, sociale, politieke en institutionele dimensies van de opdracht

SOLLICITATIE
– diploma van het hoger onderwijs of relevante beroepservaring
– tweetaaligheid is een troef
– verzending van een cv en motivatiebrief aan José Menéndez -­ jmenendez@coop.brussels

OVEREENKOMST
– Overeenkomst voor onbepaalde duur -­ voltijds
– Vergoeding in overeenstemming met de vaardigheden