Wie zijn wij?

Wij zijn de mensen van het kanaal

COOP nodigt u uit om de kanaalwijken van Brussel te beleven. Hier ontwikkelen de mensen, activiteiten, gebouwen en omgeving zich werkelijk razendsnel. Sinds de industriële revolutie is er een Brusselse cultuur ontstaan aan de oevers van het kanaal. Een eigen persoonlijkheid, een volkscultuur en een onverwachte stad komen hier tot bloei. Een hoofd, twee handen om te werken en de zin om er iets van te maken! Dat is de rijkdom van de mensen die zich, sinds twee eeuwen, vestigen in de kanaalwijken om een ​​toekomst uit te bouwen. Een permanente tentoonstelling, workshops, actieve wandelingen en collectieve projecten nodigen u uit om het genie van de mensen van het kanaal te ontdekken!

We moeten het samen doen! Dat is het motto van COOP.

Grondgebied

COOP vestigt zich op de oever van het kanaal in Anderlecht, in het hartje van de industriële buurt die België en Brussel liet uitgroeien tot de 4e industriële grootmacht aan het begin van de 20e eeuw.  COOP ontvangt u in een voormalige fabriek die prachtig gerenoveerd is. De maalderij Moulart, opgericht in 1904; een gebouw dat perfect de industrie en de dynamiek van de mensen van het kanaal illustreert. De Fernand Demetskaai, het centrum van Molenbeek, de wijk Kuregem en de lange kanaalbocht nodigen u uit om op ontdekkingstocht te gaan.

Actieve pedagogie, bewustmaking van burgerschap en samenwerking

COOP wil bijdragen aan een eerlijke, vrije en rechtvaardige samenleving. Die verklaring vindt een bijzondere weerklank in de kanaalwijken van Brussel gezien de sociale en economische problemen van sommige van zijn inwoners. COOP helpt iedereen beter te begrijpen hoe die wijken zich hebben ontwikkeld, wat de sociale, economische en culturele uitdagingen van vandaag zijn en welke weg er afgelegd moet worden om vanaf morgen een actieve burger te worden. De actieve pedagogie en de praktische workshops in groep zijn bedoeld om de zin voor samenwerking en initiatief te ontwikkelen bij de bezoekers. Ze zijn bedoeld voor kinderen, scholen en verenigingen maar ook éénieder die geïnteresseerd is om deel te nemen. COOP is een hulpprogramma dat beschikbaar is voor verenigingen, scholen en collectieven die positieve projecten voor de toekomst van de kanaalwijken in gedachten hebben. Die aanpak van co-programmatie en samenwerking binnen de COOP zorgt ervoor dat we alle mogelijke kansen kunnen grijpen!